Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Stiinta / Politici de instruire

ORGANIZAREA, INTEGRAREA ŞI SINCRONIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR MEDICALI VOCAŢIONALI DIN REPUBLICA MOLDOVA
În colegiu activ se implementează documentele de politici naţionale  - Noua Politică Naţională de Sănătate, Strategia de Dezvoltare a Învăţământului Medical, Strategia de Dezvolatare a Sistemului de Sănătate pe termen mediu,  Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Educaţiei pentru anii 2012-2014. Aceste acţiuni au condus la modernizarea procesului educaţional în colegiu prin:

 

1. Aprobarea Programului de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020 (2010).
2. Elaborarea şi aprobarea Standardelor calificarărilor (2013).
3. Elaborarea şi aprobarea Planuri noi de studii la 6 calificări, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii (2013).
4. Asigurarea traseului individual de formare profesională prin propunerea în Planurile noi de studii a disciplinelor la libera alegere.
5. Curricula elaborate şi aprobate de către Ministerul Sănătăţii (2013) la toate disciplinele pentru 6 calificări.
6. Racordarea şi compatibilizarea procesului educaţional la standardele europene şi OMS prin propunerea disciplinilor noi de studii.
7. Organizarea procesului educaţional din colegiu în raport 50% teorie şi  50% practică.
8. Desfăşurarea stagiului practic de specialitate pe o durată de 800 ore.
9. Organizarea evaluării finale etapizate în scopul asigurării calităţii evaluării competenţelelor profesionale.